Tere!

Ettevõte Probiotech OÜ on kaasaegne kõrgtehnoloogiline diagnostikalaboratoorium.

 Meil on üle 10 aasta pikkused kogemused farmaatsiatoodete analüüsimeetodite väljatöötamisel kliinilises praktikas, mis puudutavad erinevaid füsioloogiliselt aktiivseid ühendeid ümbritsevas keskkonnas.

 Viimastel aastatel oleme me lisaks sellele tegelenud ka erinevate haiguste ainevahetuslike muutustega seotud probleemide uurimisega, laboratoorse diagnostika vajadustele vastavate tundlike analüüsimeetodite väljatöötamise ja rakendamisega, pärilike haiguste tuvastamisega ning laste varase diagnoosimisega.

Meie laboratooriumi tunnuseks on kindel täpsus ja kõrge töökvaliteet, kuna meie käsutuses on maailma suurimates laboratooriumides kasutusel olev tehnoloogia, mida peetakse analüütilise biokeemia tippstandardiks, ent mille levik on maailmas seni oma keerukuse tõttu veel suhteliselt piiratud: kromatograafia-massispektromeetria LC-MS / MS

Meie personalil on suured kogemused laboratoorse diagnostika, analüütilise biokeemia, kliinilise ja laboratoorse meditsiini valdkonnas.

Probiotech OÜ pakub ühtlasi lahendusi I-IV faasi kliinilisteks uuringuteks Euroopas. Ettevõtte töö aluseks on kehtivad FDA ja ICH suunised, mis puudutavad head kliinilist tava ning kliiniliste uuringute läbiviimist (GCP).

Meie e-posti aadress on info@probiotech.org. Lisaks sellele leiate vajalikud kontaktandmed ka meie koduleheküljelt.

Meie soov meditsiini paremaks muuta on ajendanud meid edukale koostööle sponsorite, tervishoiutöötajate, patsientide ja kohalike tervishoiuasutustega.

Me usume, et haigusmehhanismide uurimise kiirenemine ja viimased saavutused bioloogiateadustes aitavad meditsiini taset parandada.

Meie ettekujutuses on Probiotech OÜ osa sellest protsessist, tehes partneritega tihedat koostööd ja aidates neil patsientidele paremat ravi pakkuda.

Meie partner Vene Föderatsioonis on firma Probiotek