Medikamentidega ravimise monitooring (MRM)

Kliinilise farmakokineetika üheks põhiliseks ülesandeks on ravivahendite optimaalse kontsentratsiooni hoidmine koos selle toimega. Eriti puudutab see neid preparaate, millistel on kitsas teraapiline kasutusala (mõned antibiootikumid, antiarütmilised preparaadid, tsüklosporiinid, antikonvulsandid jms.). Käesoleval ajal on Lääne-Euroopa riikides ja USA-s keelatud määrata ravimiseks mõningaid tugevatoimelisi ravipreparaate (psühhotroopsed, psühhostimulaatoreid, antidepressante jms.), pikaajaliseks kasutamiseks preparaate ( hüpotensiivseid, astmavastaseid, kardiostimulaatoreid) ilma nende kontsentratsiooni kontrollimiseta patsiendi veres. Patsiendile preparaadi määramisel, peab arst lahendama kaks põhilist ülesannet ohutuks farmakoteraapiaks: saavutada positiivne efekt ja vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi määratud preparaadi manustamisel.
Selliseid uuringuid tuleb teostada alljärgnevates situatsioonides:
 • preparaatide parameetrite farmakokineetiliste oluliste individuaalsete variatsioonide puhul, millega kaasnevad põhilised erinevused patsiendi vere kontsentratsioonis (eriti tähtis on tähelepanelikut suhtuda ravimteraapiasse laste juures, kellel on suured erinevused kehakaalu ja metabolismi osas ja ei saa mitte arvestamata jätta soolisi iseärasusi); 
 • mitte otsesel preparaadi kineetikal puudub otsene sõltuvus preparaadi doosi ja selle kontsentraadi osas veres teraapilise taseme piirides; 
 • väga kitsa „ravikoridori” korral (oht mittesoovitavate kõrvalnähtude ja toksiliste ilmingute tekkimiseks); 
 • patsientide spetsiifilise kontingendi puhul (rasedad ja rinnaga toitvad naised, kõrges vanuses isikud, rinnalapsed jt.), kellel on farmakokineetilised parameetrid, see tähendab, et on piirid ohutuks ravikoridoriks, mis erinevad oluliselt tavalistest teadaolevatest keskmistest väärtustest; 
 • neeru-, maksa- või seedetrakti kahjustused, mis mõjutavad farmakokineetilisi parameetreid; 
 • polüteraapia juhtudel, kui ei saa välistada mitmete preparaatide vastastikust mõju ja on raske kavandada protsesse, millised viivad farmakokineetiliste parameetrite normaliseerimiseni; 
 • kahtluste korral patsiendi poolt preparaadi regulaarse manustamise suhtes. 
Preparaadid: 
Antikonvulsandid:
 • karbamazepiin 
 • fenobarbitaal 
 • fenitoiin 
 • valproehape 
Antibiootikumid:
 • gentamitsiin 
 • tobramitsiin 
 • vankomitsiin 
Antiastmaatika preparaadid:
 • teofiliin
 Antiarütmikud:
 • hinidiin 
 • prokainamiid 
Toksikoloogia:
 • atsetaminofeen 
 • salitsilaadid 
 • paratsetamool 
 • tritsikliidilised 
 • antidepressandid 
Südame glükosiidid:
 • didoksiin 
 • digitoksiin 
Immunodepressandid:
 • tsiklosporiin