Protsess

Projektijuhtimine on ressursside planeerimise ja juhtimise protsess, mille eesmärgiks on projekti elluviimine ettenähtud aja- ja kulupiirides.
Ettevõtte protseduuride osaks olevate projektijuhtimise tehnikate abil tagab Probiotech OÜ teie järgmise kliinilise uuringu professionaalse läbiviimise.

Kas te tahaksite tagada oma kliiniliste andmete kvaliteeti ja järjepidevust?

Probiotech OÜ kliinilise tegevuse aluseks on kehtivad FDA ja ICH suunised, mis puudutavad head kliinilist tava ning kliiniliste uuringute läbiviimist. Me pöörame erilist tähelepanu kliiniliste paikade valikule, patsientide kiirele kaasamisele, sagedastele kontrollkülastustele ja õigeaegsele aruandlusele.

Meie kliiniline tegevus hõlmab alljärgnevaid kliinilise uuringuga seotud ülesandeid:

 • Kliinilise uuringu teostatavuse hinnang
 • Kvalifitseeritud uuringupersonali valik
 • Uuringupaiga hindamine ja ettevalmistamine
 • Uuringupaiga personali koolitus
 • Õige uurimisvarustuse ladustamise ja käsitlemise tagamine
 • Andmete seire ja haiguslugude kontroll kohalikul tasandil
 • Kliinilise protokolli, hea kliinilise tava ja seadusnõuete täitmise tagamine
 •  Täpne ja õigeaegne aruandlus ning võimalike takistuste ohje
 • Pideva andmesisestuse tagamine ja regulaarne aruandlus
 • Uurimispaikade sulgemine ja andmete üleandmise tagamine

Lisaks sellele pakume me mitmeid üldise iseloomuga ravimiarendusteenuseid. Teenuste täpsem kirjeldus on toodud jaotuses “Bioekvivalentsus”

Meie nägemuses teeb Probiotech OÜ tihedat koostööd partneritega, et saavutada ühine eesmärk, milleks on meditsiinitaseme tõstmine patsientide jaoks.   

Kas te tahaksite viia oma kliinilise uuringu läbi õigeaegselt ja eelarve piirides?

Probiotech kasutab I-IV faasi kliiniliste uuringute projektide planeerimiseks ja elluviimiseks häid projektijuhtimise tavasid. Konkreetselt on meie tähelepanu keskmes projektiplaani koostamine, juhtide valimine, meeskonnaliikmete koolitamine ja projekti aruandlusvahendite loomine.

Meie projektijuhtimise protsess hõlmab nelja faasi, millest igaüks lõpeb ülevaatuse ja kinnitamisega:

 • Projekti algatamine ja käivitamine
 • Projekti planeerimine
 • Projekti elluviimine ja juhtimine
 • Projekti sulgemine
 • Meie projektijuhid on läbinud väljaõppe järgnevates aspektides:     Kliinilise uuringu üldine rakendamine
 • Uuringu käigu järelvalve
 • Üldise side tagamine
 • Regulaarne aruandlus sponsorile
 • Tähtaegade, eelarve ja kulude haldamine

Meie nägemus paremast meditsiinist aitab meil õppida ja rakendada häid tavasid, mis viivad kliinilise uuringu projektide kõige tõhusama täitmiseni.

Me usume, et häid tavasid järgides suudame me täita oma partnerite vajadusi, tagades patsientidele kiiremini kõrgema meditsiinitaseme.