Ekspertteadmised

Üldise farmatseutilise programmi edu aluseks on tihti õigeaegne spetsialistide kaasamine ja tugev bioekvivalentsuse uuringu plaan.

Oma kliinilise arenguprotsessi ekspertteadmistega aitab Probiotech OÜ teie järgmisel geneerilisel tootel kiiremini turule jõuda.

Kas te tahaksite oma geneerilisele tootele kiiremini luba saada? 


Probiotech OÜ pakub geneeriliste toodete valdkonnas mitmeid teenuseid. Me keskendume bioekvivalentsuse uuringutele, et tagada uuringu kiire käivitumine ja teostamine vastavalt GCP suunistele.

Meie bioekvivalentsusteenused hõlmavad järgmist:
  • Regulatiiv- ja eetikakomisjoni kooskõlastuse tagamine 
  • Analüüsimeetodite valideerimine, mis on ette nähtud ravimi ja selle metaboliitide mõõtmiseks bioloogilistes proovides 
  • Katsealuste õigeaegne valimine 
  • Uuringuprotokolli täitmine 
  • Farmakokineetiliste ja statistiliste andmete hindamine 
  • Uuringutulemuste aruannete koostamine 
  • Uuringu sulgemine ja andmete üleandmise tagamine 
Meie ettekujutus paremast meditsiinist asetab kliinilise tegevuse meie tähelepanu keskmesse. Me usume, et kliinilisele tegevusele keskendudes suudame pakkuda oma partneritele kõrgeimat väärtust.

Meie nägemuses teeb Probiotech OÜ tihedat koostööd partneritega, et saavutada ühine eesmärk, milleks on meditsiinitaseme tõstmine patsientide jaoks.