Visioon

Meie nägemus paremast meditsiinist innustab meid saama juhtivaks lepinguliseks uurimisorganisatsiooniks.

Oma eesmärgi saavutamiseks keskendume me oma partneri edule, viies kliinilisi arendusprogramme ellu kvaliteetselt, tõhusalt, kiiresti, innovatiivselt ja pühendunult.

Põhiväärtused

  • Me usume, et haigusmehhanismide uurimise kiirendamine ja viimased saavutused bioloogiateadustes aitavad meditsiini taset parandada.
  • Me usume, et uued ravimeetodid koos uue põlvkonna uuringute ja kaasneva diagnostikaga muudavad meditsiini paremaks.
  • Meie nägemuses teeb Probiotech tihedat koostööd partneritega, et saavutada ühine eesmärk, milleks on meditsiinitaseme tõstmine patsientide jaoks.
  • Me usume, et pühendumine meditsiini paremaks muutmisele võimaldab meil edukalt vajalikke normatiivseid kooskõlastusi hankida. Me usume, et kliinilise uuringu terviklahenduse pakkumisega aitame me oma partneril edukalt patsientide jaoks meditsiinitaset tõsta.
  • Me usume, et häid tavasid järgides suudame me täita oma partnerite vajadusi, tagades patsientidele kiiremini kõrgema meditsiinitaseme.